Programma-overzicht

Tijdens OR Invloed stel je je eigen programma samen. Je kunt ervoor kiezen om gedurende de dag 1 lijn te volgen, maar dat hoeft natuurlijk niet!

09.30- 10.00
Inloop met koffie en thee
10.00-10.30
Plenair

Invloed op beleid – de WOR voorbij
Als OR heb je al de nodige advies- en instemmingsaanvragen gekregen, het overleg met de bestuurder gaat ook goed. Kortom, de basis van het OR-werk lijkt goed geregeld. Toch valt er meer uit het OR-werk te halen. Deels door een gedegen OR-strategie en zicht op de lange termijndoelen van de organisatie, maar deels ook door als OR echt betrokken te raken bij de strategiebepaling van de organisatie.

10.30-11.00
Plenair

Introductie op onderhandelen
Vanmiddag gaat elke deelnemer tijdens een van de workshoprondes aan de slag met een trainingsacteur om zijn vaardigheid met onderhandelen te oefenen. Tijdens dit college geven we je alvast tips en theorie over onderhandelen. We kijken naar verschillende beïnvloedingsstijlen en gaan aan de slag met argumenteertechnieken.

11.00-11.20
Pauze
11.20-12.30
Workshopronde 1 - keuze uit:

Invloed op beleid De rol van de OR bij strategische personeelsplanning
Hoe kan de OR een proactieve bijdrage leveren aan een succesvol HR-beleid? Denk hierbij aan flexibele inzet van medewerkers (flexibele schil, externe inhuur, doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd), opleiding en ontwikkeling en (flexibele) arbeidsvoorwaarden.

Aan de hand van de WOR, maar ook aan de hand van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en praktijkvoorbeelden bespreken wij de rol van de OR bij de totstandkoming van een strategisch HR-beleid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze instrumenten kunnen bijdragen aan stabiliteit, continuïteit én ontwikkeling van en voor medewerkers en de onderneming.

OR-strategie Arbeidsvoorwaarden: Voor- en nadelen van de OR aan de onderhandelingstafel
In veel organisaties zijn de arbeidsverhoudingen in beweging en als gevolg daarvan ook de ontwikkeling en de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden. Zo neemt het aantal bedrijven dat een overstap maakt van cao naar eigen arbeidsvoorwaardenregeling toe. Er zijn veel vragen over de (juridische) verschillen tussen een cao en AVR. Wat zijn de voor- en nadelen van de keuze voor een AVR?

Vaardigheden Hoe schrijf je een invloedrijk advies?
Als OR heeft u veel invloed rondom het adviestraject. Maar hoe kun je een gedegen advies schrijven, zodat de bestuurder ook daadwerkelijk aan de slag gaat met uw op- en aanmerkingen? Tijdens deze workshop combineren we adviesvaardigheden en schrijftips zodat u tot een gedegen en invloedrijk advies komt bij de eerst volgende adviesvraag.

Special Aan de slag met onderhandelen
Als OR-lid ontkomt u er niet aan. Vroeg of laat moet u met de bestuurder om de onderhandelingstafel. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie op stapel staat met grote personele gevolgen of omdat u een initiatiefvoorstel bij de bestuurder hebt neergelegd. Tijdens deze interactieve workshop gaan we in kleine groepjes aan de slag met een trainingsacteur. Zo leert u onderhandelen in de praktijk.

12.30-13.30
Expertlunch: partners in gesprek met deelnemers
13.30-14.40
Workshopronde 2 - keuze uit:

Invloed op beleid Rol van de OR bij goed bestuur
Cruciaal bij een invloedrijke rol van de OR op organisatiebeleid is een goede relatie met bestuurder én toezichthouder (Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht). Op welke momenten is het nuttig contact te hebben met de toezichthouder, welke onderwerpen kunt u met hen bespreken en wat schiet u daar eigenlijk mee op?

OR-strategie Aan de slag met de eigen OR-strategie
Wilt u echt iets bereiken als OR? Stel dan een OR-strategie samen. Zo bepaal je waar de focus van de OR voor de komende zittingsperiode ligt. Tijdens deze workshop bieden we handvatten waarmee de OR zelf in 8 stappen tot een concrete strategie komt.

Vaardigheden Succesvol vergaderen met de bestuurder
Het artikel 24-overleg met de bestuurder is een van de belangrijkste instrumenten om invloed uit te oefenen. Ga dit overleg dus goed voorbereid in. Met deze workshop ontvangt u tips om het maximale uit het overleg met de bestuurder te halen.

Special Aan de slag met onderhandelen
Als OR-lid ontkomt u er niet aan. Vroeg of laat moet u met de bestuurder om de onderhandelingstafel. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie op stapel staat met grote personele gevolgen of omdat u een initiatiefvoorstel bij de bestuurder hebt neergelegd. Tijdens deze interactieve workshop gaan we in kleine groepjes aan de slag met een trainingsacteur. Zo leert u onderhandelen in de praktijk.

14.40-15.00
Pauze
15.00-16.10
Workshopronde 3 - keuze uit:

Invloed op beleid OR gepasseerd, wat nu?
De bestuurder neemt een besluit over een advies- of instemmingsplichtig onderwerp zonder de OR te raadplegen. Het overkomt elke OR wel eens. Wat kunt u in zo’n situatie doen? En, belangrijker nog, hoe voorkomt u dat het in de toekomst nog eens gebeurd? Door het OR-spel goed te spelen, wordt de OR vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken. Zo kan er geen adviesaanvraag meer gemist worden.

OR-strategie Procederen door de OR
Soms is de tijd voor overleg voorbij en moet de OR zijn gelijk halen bij de rechter. Hoe ziet zo’n procedure eruit, waar moet de OR op letten? En het belangrijkste: is een gang naar de rechter echt noodzakelijk of is het vooral een hele belangrijke ‘stok achter de deur’?

Vaardigheden Besluiten nemen tijdens de OR-vergadering
Voordat de OR kan overgaan tot actie moeten er in de eigen OR-vergadering de nodige besluiten genomen worden. Menig ondernemingsraad loopt hier tegenaan. Hoe worden er knopen doorgehakt? Met het BOB-model wordt dit proces een stuk inzichtelijker.

Special Aan de slag met onderhandelen
Als OR-lid ontkomt u er niet aan. Vroeg of laat moet u met de bestuurder om de onderhandelingstafel. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie op stapel staat met grote personele gevolgen of omdat u een initiatiefvoorstel bij de bestuurder hebt neergelegd. Tijdens deze interactieve workshop gaan we in kleine groepjes aan de slag met een trainingsacteur. Zo leert u onderhandelen in de praktijk.

16.10-16.45
Afsluitende netwerkborrel